De teksten en afbeeldingen veranderen naar gelang de grootte van het scherm.